Friday, October 24, 2014

அன்புள்ள நண்பர்களுக்கு,

 என்னுடைய மூன்றாவது சிறுகதைத் தொகுப்பான
‘மெல்பகுலாஸோ’ சந்தியா பதிப்பகம் மூலம்
வெளிவந்துள்ளது என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

அன்புடன்
மாதங்கி

அறிவிப்பு

அன்புள்ள நண்பர்களே,
2014 கலைமகள் தீபாவளி மலரில் என்னுடைய சிறுகதை  வெளிவந்துள்ளது.
அன்புடன்
மாதங்கி